ЗАЩО Е необходимо да се заменят липсващите зъби?

Всички зъби на мандибулата и максилата са стабилно цяло и остават на място благодарение на  съседните зъби. Един отсъстващ зъб може да предизвика многобройни проблеми.

Наистина, когато липсват един или няколко зъба, е важно да ги замените, за да:

Съхранявайте обема на костите и на венците. Предпазвайте съседните зъби да падат или да се движат.

  • Улеснява дъвченето и по този начин благоприятства оптималното храносмилане.
  • Намаляване на риска от заболявания на венците.
  • Подобрете усмивката си.
  • Поддържайте оптималното изтъкване.
  • Предотвратете нарушенията на темпорамандибуларните стави.