Импланти

STAE® Обработка на повърхността по технология разработена от ЕТК, резултат от 20 години клиничен опит.
Тази патентована обработка на повърхността гарантира перфектна осеоинтеграция на имплантите
и следователно дълголетието на проведеното лечение. Перфектната имплантна повърхностна микроструктура е постигната чрез сложен процес, който включва пясъкоструй-
на обработка с големи частици и киселинно ецване за създаването на микропори .

 • Микро пясъкоструене с титаниев оксид и ецване с азотна и флуороводородна киселини
 • Увеличена контактна повърхост имплант-кост
 • Ускорен процес на остеоинтеграция
 • Съкратен оздравителен период
 • Повишена вторична стабилност
 • Патентован пясъкоструен процес
 • Уникална миксроструктура
 • Песъчинки с правилен размер
 • Постоянна скорост и налягане на процеса на опесъчаване.
 • Стерилизация на повърхността чрез образуване на слой от TiO2
  титанов диоксид