Предимства на зъбният имплант

Досега изгубеният зъб беше заменен с протеза, която при отсъствие на корен се поддържаше от съседните зъби, било чрез куки  или с корони на съседните зъби, за да се направи мост.

И в двата случая тези зъби се влошават в дългосрочен план:

куките биха могли да разхлабят поддържащите зъби и покриването на тези зъби означаваше, че трябва да бъдат намалени размерите.

Освен това корените на зъбите, които поддържат протезата, трябва да издържат на по-голямо дъвчещо натоварване. Не е необичайно да изгубите зъбите, поддържащи този вид протези.

Опазване на костите

Веднага щом липсва зъб, процесът на костна резорбция започва под протезата и може да компрометира неговата дългосрочна адаптация.

На етапа на напреднала костна резорбция, тоест, когато зъбът е липсвал дълго време, е още по-трудно да се монтират импланти, тъй като костният обем вече не е достатъчен за тяхното закрепване.