Стандартни протезни компоненти

> Всички клинични показания

 • Единична, plural и цялостно възтановяване.
 • Временна и постоянна протеза.
 • Естетика.

> За всички възстановявания

 •  Циментиращи, винтови или подвижни протези.
 • Корони, мостове и пълни зъбни арки.
 • Традиционна или CAD-CAM техника.

> Пълна гама протезни компоненти

 • Абатмънт.
 • Временни абатмънти.
 • Машинно обработени абатмънти, естетични и ретушируеми.

> Разнообразни протезни профили

 • Няколко височини на гингивата и диаметър.
 • Emergence switching.
 • Естетични профили.