Стъпки при имплантологичното лечение

1 – Диагностика / Консултация предварително имплантиране

Предварително имплантиране, въпросник

Вашият лекар ще попълни с вас медицински въпросник, за да:

  • Определете възможните противопоказания за поставяне на зъбни импланти (сериозни сърдечни проблеми, напреднала остеопороза, инфекциозни заболявания …)
  • Предварително оценявайте някои медицински ситуации, като случаи на локална инфекция, диабет тип II и употреба на антикоагулантни лекарства …

Предварително имплантиране

Снимка преди поставяне на имплант
Рентгеново изображение преди поставяне на импланти

Вашият практикуващ лекар ще извърши стоматологичен преглед, за да оцени състоянието на областта на поставяне на импланти и да потърси евентуални проблеми с кухини или гингивити.Вашият лекар може да предпише или да премине към 3D скенер, за да гарантира максимална безопасност.

По този начин той ще открие важни елементи: нерв, синус или анатомични вариации на областта на поставяне на импланти. Тези снимки ще ви позволят да разработите точен план за лечение, адаптиран към конкретната ви ситуация и той ще ви информира за различните стъпки, продължителността на лечението и свързаната грижа.


2 – Поставяне на зъбен имплант

Първо, практикуващият ще подготви поставянето на бъдещия Ви зъб. Той ще пробие една или няколко нови дупки, за да постави зъбния имплант (и).
Това се извършва при локална анестезия и при абсолютно асептични условия.


3 – Гингивално и костно заздравяване

Радиография на поставения имплант
Поставяне на импланта и заздравяване

В зависимост от случая практикуващият ще избере едноетапна операция или операция на две фази, разположени през няколко седмици. В повечето случаи трябва да се спази периодът на изчакване от минимум три до шест месеца, преди да се постави в короната, за да се позволи на имплантанта да бъде добре интегриран в костта (осеоинтеграция).


4 – Монтиране на протезата

Керамично уплътнение на короната
Протезно закрепване

На импланта (ите) се поставят корони и мостове. След като се вземе отпечатък, те се създават от зъботехник и се монтират в устата в денталната практика, чрез завинтване или циментиране.
По принцип имплантите трябва да бъдат добре интегрирани в костта, в която са поставени, преди да могат да се монтират протези.
Въпреки това, в някои случаи е възможно да се обмисли поставянето на временни коронки в същия ден, в който се извършва имплантирането. Това решение се оценява за всеки отделен случай в зависимост от клиничните показания.


5 – Последващи действия

Веднага щом се върнете у дома, е важно да спазвате предписанията на практикуващия лекар и да практикувате добра устна хигиена. Важно е да посещавате редовно вашия зъболекар, за да предотвратите всякакви усложнения. Вашият зъболекар ще ви информира за мерките за почистване и хигиена, които да приложите за добра следоперативна грижа.