Технология

STAE® Обработка на повърхността по технология разработена от ЕТК, резултат от 20 години клиничен опит.
Тази патентована обработка на повърхността гарантира перфектна осеоинтеграция на имплантите
и следователно дълголетието на проведеното лечение. Перфектната имплантна повърхностна микроструктура е постигната чрез сложен процес, който включва пясъкоструй-
на обработка с големи частици и киселинно ецване за създаването на микропори .

 

 • Микро пясъкоструене с титаниев оксид и ецване с азотна и флуороводородна киселини
 • Увеличена контактна повърхост имплант-кост
 • Ускорен процес на остеоинтеграция
 • Съкратен оздравителен период
 • Повишена вторична стабилност
 • Патентован пясъкоструен процес
 • Уникална миксроструктура
 • Песъчинки с правилен размер
 • Постоянна скорост и налягане на процеса на опесъчаване.
 • Стерилизация на повърхността чрез образуване на слой от TiO2
  титанов диоксид

Отлична първична стабилност, анатомично заострено тяло, агресивна опорна резба и съвременна технология за обработка на повърхностите

Микрорезба синхронизирана с основната резба

Въвеждане без разкъсване на кортикалната кост

 • Асиметрични нарези

 • Равномерно разпределение на дъвкателните сили
 • Отлична първична стабилност веднага след поставянето
 • Двойна спирала
 • Нулево костно загряване

 • Централни издатини
  между нарезите
 • Увеличена контактна
  повърхност имплант-кост
 • Бърза остеогенеза
 • Активация на клетъчната
  реконструкция

Natea+, Naturall+ :

Анатомичен апекс

 • Самонарезни функции
 • Апикални остриета
 • Безопасно поставяне в областта на синусите

NATURACTIS:

Прецизно режещи микроканали

 • Остри нарези на върха.
 • Дава възможност за по-подходящ
  избор на ос.
 • Отлична микростабилност