Събития

5

Ден 1

9.00 – 10.30  Guidet surgery – най-високо ниво на предвидимост при голям спектър клинични случаи. SBST. Сканиране с интраорален скенер. Изработване на хирургичен водач.
10.30 – 10.45 Кафе пауза
10.45 – 12.30 Практическа част. Сканиране с инраорален скенер. Поставяне на имплант с хирургичен водач
12.30 – 13.30 Обедна почивка
13.30 – 14.30 Аналис на протетичните възможности на системата ЕТК. Показания за различните протетични компоненти.
16.30 – 17.30 Практика – поставяне на 2 или повече импланта и протезиране с различни протоколи според ситуацията.

Ден 2

9.30 – 10.30 Естетика на фронталните възсановявания. iPhysio profile designer.
10.30 – 10.45 Кафе пауза.
10.45 – 12.00 Практическа част. Изработка на временна корона на централен резец.
12.00 – 13.00 Обедна почивка
13.00 – 15.30 all on 4 – анализ на метода, планиране на протетична конструкция. Позиция на имплантите. Отпечатък (практическа част). Специфика на хигиена

 Д-р Любен Костов завършва дентална медицина в медицински университет София през 2011г.  През 2012 разкрива индивидуална дентална практика, която през 2017г. получава името DentaBio. Има интереси в областта на Денталната имплантология и Пародонтологията. Посещава редица курсове и семинари: 

 • 2014г.- “Comprehensive training on ETK products” – Sallanches, Франция
 • 2016г. “ Digital Implantology: Issues, limits and perspectives” – Barcelona, Испания
 • 2017г. “Теоритико-практически курс по дентална имплантология” 6 нива(от 2015г. до 2017г.) – факултет по дентална медицина, София
 • 2019г. “Regeneration in perio and implant surgery”- София
 • 2019г. prof. G. Zuchlli- “Reconstructive periodontal and periimplant plastic surgery in the esthetic zone”- Болония, Италия
 • 2020г. Hoerzeler und Zuhr Academy – “ Periodontal plastic surgery”- Мюнхен, Германия

Ден 1

8.30 – 10.00  Причини за екстракция на зъб, показания и противопоказаня за поставяне на зъбен имплант. Диагностични методи в имплантологията.
10.00 – 10.30 Кафе пауза
10.30 – 12.00 Планиране в имплантологията, избор на имплант. Предхирургична подготовка на пациента.
12.00 – 13.30 Обедна почивка
13.30 – 15.00 Ламбо, видовве ламба. Хирургичен протокол. Шев.
15.30 – 17.00 Хирургия върху модели/свинска глава.

Ден 2

9.30 – 11.00 Протезиране – разкриване на дентален имплант. Кратко представяне на iPhysio profile designer.
11.00 – 11.15 Кафе пауза.
11.15 – 13.30 Отпечатък при различните видове конструкции.
13.30 – 14.30 Обедна почивка
14.30 – 15.30 Поставяне на различни конструкции.
15.30 – 15.45 Кафе пауза
15.45 – 17.00 въпроси и отговори

 Д-р Любен Костов завършва дентална медицина в медицински университет София през 2011г.  През 2012 разкрива индивидуална дентална практика, която през 2017г. получава името DentaBio. Има интереси в областта на Денталната имплантология и Пародонтологията. Посещава редица курсове и семинари: 

 • 2014г.- “Comprehensive training on ETK products” – Sallanches, Франция
 • 2016г. “ Digital Implantology: Issues, limits and perspectives” – Barcelona, Испания
 • 2017г. “Теоритико-практически курс по дентална имплантология” 6 нива(от 2015г. до 2017г.) – факултет по дентална медицина, София
 • 2019г. “Regeneration in perio and implant surgery”- София
 • 2019г. prof. G. Zuchlli- “Reconstructive periodontal and periimplant plastic surgery in the esthetic zone”- Болония, Италия
 • 2020г. Hoerzeler und Zuhr Academy – “ Periodontal plastic surgery”- Мюнхен, Германия