Naturactis TAPERED Импланти*

Naturactis Active by nature

Натурактис е имплант особено подходящ за поставяне непосредствено след екстрацкция и в области с ниска костна плътност. Дълбочините на нарезите са по-големи в по-горната част на импланта, което допронася за по-лесно закрепване в по меки кости. Самонарезваща се повърхност чрез по-агресивна резба. Отлично сцепление в костта.
Имплантите се поставят субкрестално за по-добра естетика и управление на биологичносто пространство. Връзка на вътрешен шестограм за гарантирана херметичност. Изключителна стабилност на импланта и протезата. Удобен за имплантиране в по-тесни хребети. Подобрена видимост при поставяне и осъществяване на връзката. Директно въвеждане на импланта за по-добро сцепление. Тялото на импланта действа като остеотом.


Показания:

 • Операции след екстракция.
 • Незабавно поставяне.
 • Особено подходящ за области с ниска костна плътност.

 


Същата съвместима връзка с имплантите Naturall + и Natea +

Вътрешна шестоъгълна конусна връзка

 • По-добро запечатване на възстановяването.
 • Стабилност на комплекта имплант / компонент.
 • Точна ориентация на протезните елементи.

Съвместима връзка с импланти Naturall + и Natea +

 • Опростяване на наличностите от протезни компоненти за опростено управление на компонентите.

Същата връзка за всички диаметри на импланта

 • Изборът на гингивална платформа не зависи от избора на диаметър на импланта.

Един протезен диапазон и 4 протези.

 • За да опростите плана си за лечение и да улесните операциите и протезните Ви конструкции.

Subcrestal разположение или нивото на костa

 • За по-добро оценяване на естетичното възтановяване.
 • Бързо превключване.

 


Microthread синхронно с macrothread

 • Microthread синхронни с macrothread, за да се избегне разкъсване на кортикалната кост.
 • Стабилизира кортикалната кост.
 • Оптимизирана първична стабилност.
 • По-висока устойчивост на аксиално натоварване.
 • Ограничение на напрежението при костно / имплантирано тяло.

Двойна асиметрична резба

 • Хомогенно разпределение на дъвкателните сили.
 • Отлична първична стабилност непосредствено след поставянето им.
 • Намалено нагряване на костта и време на поставяне.

 


Централна издаденост между резбата

 • Контактната повърхност с костна тъкан се увеличава с 15%.
 • Подпомага остеогенезата.
 • Активира клетъчната реконструкция.


Форма

Слабо обърнат конус на ръба за имплантиране в тесни хребети

 • По-малко натиск върху кортикалната кост: тялото на имплантанта действа като остеотом.
 • По-лесно поставяне на имплантат дори в случай на сондаж.

Тялото на импланта е с цилиндрично-конична форма

 • Оптимизирано имплантиране в близост до различни корени.
 • Оптимизирана първична стабилност.
 • Ограничена апикална компресия.

Дизайн на дълбокото острие

 • Идеален за ситуации, изискващи екстракция – имплантиране.
 • По-добър контрол при поставяне.
 • Резбата е оформена от върха, което дава на имплантанта висок капацитет за самонарязване.

 


Доказана STAE® повърхностна обработка

 • Микро-пясъкоструйна обработка на титанов оксид.
 • Обработка с азотни и флуороводородни киселини.
 • 23 години клиничен опит.

 

 


Директно поставяне

 • Спестено време по време на операцията.
 • Улеснява видимостта на нивото на разположение.
 • Позволява височина на венците.